Разликата между готвач и шеф

familex_news

За повечето хора изглежда "шеф" и "готвач" са едно и също.
Въпреки че няма професионална организация, която изрично да определя кой е шеф и кой е обикновен готвач, повечето специалисти са единодушни, че разликата между двете е в образованието и опита.
Ако все още не сте напълно сигурни какво прави "шефа" шеф, ето някои квалификации:
-Кулинарно образование, продължаващо от 2 до 4 години
-Продължително практикуване или обучение при готвач с цел придобиване на кулинарно образование, сравнимо с това на официална диплома (още известно като "кулинарно стажуване")
-Отговорности, които включват ръководна и контролна роля
-Способност да създава и реализира менюта в ресторантска среда
-Мениджърска роля в кухнята
Готвачът, от друга страна, може да очаква да:
-Приготвя храна ежедневно
-Изпълнява кухненски задължения, според това какви са необходими и какво е поискано от него
-Да чисти и мие кухнята
-Да използва рецепти и да изпълнява план за менюто, подготвен от друг човек
-Все още да е в етапа на обучение на кариерата си.